Vesille - 250 tuotetta

Karttakeskuksen vesille suunnatusta valikoimasta löytyvät Traficomin merikartta-aineistosta jatkojalostetut veneilykarttatuotteet, Loisto Mariner navigointiohjelma Android / Ios laitteille , suurin osa Traficomin julkaisemista virallisista meri ja sisävesikartoista sekä Viron ja Ruotsin merikarttoja.Näiden lisäksi valikoimassa on mm.satamaoppaita .

Karttakeskuksen veneilykartat ovat jatkojalosteita Traficomin merikartta-aineistoista. Kartat ovat sisällöllisesti Traficomin tuotteita vastaavia, mutta valinnanvaraa on laajennettu uusilla materiaaleilla (veden ja repäisynkestäviä). Valikoimasta löytyy myös väylä ja veneilyseinäkarttoja, joita voi käyttää esim. merihenkiseen sisustamiseen.

Tarjous
Tarjous

Harppi 7"

22,30€