Moottorikelkkakartat - 8 tuotetta

Moottorikelkka GT –karttasarja kattaa koko Suomen kahdeksalla lehdellä, jotka perustuvat GT-tiekarttojen lehtijakoon ja tietosisältöön. Oulun eteläpuolisen Suomen mittakaava on 1:250 000, ja Pohjois-Suomen mittakaava on 1:400 000. Kartalla ovat kaikki normaalin GT-tiekartan tiedot, joiden lisäksi kartoilla esitetään alueen moottorikelkkareitit ja -urat. Kartat on tulostettu vedenkestävälle materiaalille, joka kestää erinomaisesti myös pakkasta.

Moottorikelkka GT -sarjan lehtijako

Moottorikelkkareitit ja -urat karttalehdittäin

Aineistossamme on sekä moottorikelkkareittejä että -uria. Reitit ovat viranomaislähteistä hankittuja ja urat kerhojen, kuntien tai vastaavien pienempien toimijoiden luomia. Varsinkin urien linjaukset saattavat muuttua useastikin, esim. jos maanomistaja kieltää maidensa käytön moottorikelkkailuun. Kerhot ovat luovuttaneet aineiston tuotteeseemme joko suoraan tai laittaneet aineiston julkisesti internetiin kaikkien saataville. Reitit ja urat on tarkoitettu vain moottorikelkkailuun. Useimpien kelkkaurien käyttö on luvanvaraista ja edellyttää käyttömaksun tai jäsenmaksun maksamista paikalliselle uran ylläpitäjälle. Siksi jokaisen kelkkailijan pitää itse selvittää kunkin alueen kelkkailutahot ja niiden käytöstä suoritettavat maksut.

Sääolosuhteilla voi olla merkittävää vaikutusta reittien käyttökelpoisuuteen käyttöajankohtana. Jokaisen tämän tuotteen tietoa käyttävän tai soveltavan tulee aina ennen käyttöajankohtaa tutustua reitin käytettävyyteen kyseisenä ajankohtana ja muutoinkin paikallisiin erityisolosuhteisiin ja säännöksiin käyttöajankohtana.

Karttakeskus ei ota mitään vastuuta reitti- tai uraolosuhteista tai tietojen käytettävyydestä. Annetut tiedot voivat olla virheellisiä tai puutteellisia, ja siten ne ovat vain suuntaa-antavia, ja jokaisen tietoa käyttävän tulee hyväksyä kaikki tässä kohdassa esitetyt vastuunrajoitukset sellaisenaan, tai muussa tapauksessa tietoa ei tule hyväksikäyttää missään muodossa. Missään olosuhteissa Karttakeskus Oy ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, varallisuusvahingosta tai henkilövahingosta, mikä tietojen käyttämisestä tai tietojen virheellisyydestä, puutteellisuudesta tai paikkansapitämättömyydestä voi aiheutua.

Nämä moottorikelkkakartat tehdään Kestokarttatulosteelle, joka todellakin kestää! Katso mitä materiaalille kävi, kun ajoimme panssarivaunulla sen yli.