Kestokarttavihko omalla sivujaolla

(myöhemmin "Omavihko") tarjoaa kuluttajalle mahdollisuuden koostaa merikartta- ja sisävesikarttasarjojen lehdistä personoitu, "tekijänsä näköinen" tuote valitsemalla vihkoon karttalehtiä täysin vapaavalintaisella lehtijaolla. Voit esimerkiksi valita yhden karttalehden Savonlinnan seudulta, yhden Ahvenanmaalta, yhden Kotkan edustalta – ja saada ne kaikki yhdeksi vihkomuotoiseksi tuotteeksi kasattuna. Tai voit valita kymmenen lehteä Helsingin edustalta, kaksi lehteä Päijänteeltä ja kolme Saimaalta – kaikki samassa vihkossa!

SIIRRY SUUNNITTELEMAAN OMAVIHKOA


Omavihko suunnitellaan Karttakeskuksen ParasKartta-palvelussa. Tarkempia tietoja, mm. käyttöohjeet.

Omavihkon ominaisuuksia

 1. Omavihkon kartta-aineisto pohjautuu ajantasaisiin Liikenneviraston kartta-aineistoihin. Ajantasaisuus on sama kuin vastaavan painetun karttasarjan tuoreimpien saatavilla olevien lehtien.
 2. Karttalehtien aluepeitto on sama kuin vastaavan samannumeroisen karttalehden.
 3. Toisin kuin painetut kartat, Omavihkon sivut toimitetaan tulostettuna säänkestävälle kovamuoville, kierresidotun vihkon muotoon niputettuna.
 4. Omavihko on veden ja repäisynkestävä, mutta värit eivät kestä liuottimia.
 5. Värikontrastit ja -kylläisyys ovat Omavihkossa suuremmat kuin painetussa paperisarjassa. Tähän on päädytty asiakaspalautteen pohjalta. "Vahvemmat" värit ovat eduksi karttaa hämärässä valaistuksessa mutta myös kirkkaassa (auringon)valossa luettaessa.
 6. Materiaalin jäykkyydestä johtuen sivut eivät suoristu, jos niitä taitetaan.
 7. Karttalehden koko on 45 x 32 cm (hieman normaalia A3-arkkia suurempi koko).
 8. Omavihko sisältää kansilehden, jossa on valittujen karttalehtien sijainti indeksikartalla sekä merkkienselite.
 9. Karttasivujen taustapuolella ei ole karttasarjojen suurennoksia.
 10. Omavihkon karttojen mittakaava poikkeaa painetusta karttasarjasta (ks. tark. kohta "Mittakaavamuutokset").
 11. Omavihkoon valittavien karttojen maksimimäärä on tällä hetkellä rajoitettu 20 karttaan. Tätä suurempia vihkoja voidaan tuottaa tarvittaessa. Tiedustelut: myynti@karttakeskus.fi
 12. Omavihko on räätälöity tuote, jolla ei ole palautusoikeutta, poislukien materiaaliviat.
 13. Veneilijän oma kestokarttavihko EI ole viranomaisen hyväksymä navigointituote. Karttakeskus Oy ei vastaa mahdollisista välittömistä tai välillisistä vahingoista mikäli karttaa on käytetty navigointivälineenä.

Mittakaavamuutokset

Omavihkon mittakaavat poikkeavat painettujen karttojen mittakaavoista. Pienentämällä mittakaavaa on mm. saatu varmistettua, että karttalehtien (fyysiset) mitat ovat samat ja näin ollen eri karttasarjojen lehtiä voidaan yhdistellä samaan vihkoon. Mittakaavamuutokset ovat seuraavia:

 • Sarja-alueiden A, B, C ja D lehdet: painetun kartan mittakaava 1 : 50 000 > omavihkon mittakaava 1 : 55 000 (kartan merkinnät hieman pienempiä)
 • Sarja-alueen J lehdet: painetun kartan mittakaava 1 : 40 000 > omavihkon mittakaava 1 : 45 000 (kartan merkinnät hieman pienempiä)
 • Sarja-alueen P lehdet: painetun kartan mittakaava 1 : 30 000 > omavihkon mittakaava 1 : 35 000 (kartan merkinnät hieman pienempiä)
 • Sarja-alueiden L, M ja V lehdet: painetun kartan mittakaava 1 : 40 000 > omavihkon mittakaava 1 : 55 000 (kartan merkinnät huomattavasti pienempiä)

Esimerkkejä karttalehtien kokosuhteiden muutoksista painetun kartan ja Omavihkon lehtien välillä. Myös värisävyjen muutosta havainnollistettu. Vasemmalla ote Omavihkon karttalehdestä, oikealla vastaava alue painetussa karttasarjasta.

L-sarjan lehti 224 (ote)
Klikkaa kuva suuremmaksi!

J-sarjan lehti 305 (ote)
Klikkaa kuva suuremmaksi!
B-sarjan lehti 647 (ote)
Klikkaa kuva suuremmaksi!