REKISTERISELOSTE


Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Karttakeskus Oy (www.karttakeskus.fi)
Y: 2352175-7

2. REKISTERIN NIMI

www.karttakeskus.fi
/ Karttakeskus Oy:n asiakastietokanta

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakassuhde

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä puhelinnumeroon 0205 777 580.

5. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

- Nimi
- Osoite
- Kieli
- Matkapuhelinliittymän numero
- Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
- Suoramarkkinointikielto
- Asiakkaan itse ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

Rekisteritiedot saadaan asiakkaaksi rekisteröityviltä henkilöiltä.

6. TIETOJEN LUOVUTUS

Karttakeskus Oy ei luovuta asiakkaidensa henkilötietoja kolmansille osapuolille ellei kulloinkin voimassaoleva Suomen lainsäädäntö sitä edellytä.

7. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää asiakastietokannan käyttäjätunnusta. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Tietokannan käytöstä tulostetaan käyttöraportti, josta on todennettavissa järjestelmään sisäänkirjautumiset.

Karttakeskus Oy:n tiloissa liikkuvilta edellytetään henkilökortin esillä pitämistä, eikä liikkuminen ole mahdollista ilman asianmukaista kulunvalvontakorttia.